Flexibris sp. z o.o.

Szczegóły oferty

 

  Usługi studia

  Tłumaczenia


NOTA PRAWNA

Flexibris spółka z o.o.

siedziba: ul. Fasolowa 49/14,

02-482 Warszawa;
Krajowy Rejestr Sądowy XIII W.G. W-wa
numer 0000213989;
numer statystyczny REGON 015767000

NIP: 5222736862;

Kapitał zakładowy: PLN 50 500,00

opłacony w całości


REFERENCJE
 

FLEXIBRIS Sp. z o.o. pracuje m.in. dla:

  • międzynarodowej sieci wielkiej dystrybucji;
  • spółki zależnej światowego lidera w branży hotelarskiej;
  • spółki akcyjnej odpowiedzialnej za rynek kapitałowy w Polsce;
  • izby przemysłowo-handlowej dużego kraju europejskiego;
  • zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń na życie;
  • bezpośrednio dla wielu firm zagranicznych w zakresie przekładów język obcy-język obcy;

I wielu innych, którym zależy na jakości dokumentów.

Dołącz: zadzwoń, wyślij plik do wyceny lub wpisz na krótką listę dostawców.

 

 
 
 
SMS:
Orange T Plus  
 
info@flexibris.com © flexibris- wszystkie prawa zastrzeżone
realizacja:Verakom
 
Flexibris sp. z o.o. | tel. (22) 863 40 43 e-mail: info@flexibris.com | ul. Fasolowa 49/14 02-482 Warszawa woj. mazowieckie | NIP: 5222736862